Thursday, 19/05/2022 - 21:28|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Số 1 Bảo Ninh

Trò chơi IQ 20 - 11-4586833

 13/12/2010, 17:48
Chỉ Số I.QVòng thi này gồm có 3 dạng thi: dạng 1 (4 câu), dạng 2 (8 câu), dạng 3 (4 câu).Dạng 1: Sắp xếp cao dao tục ngữ.Thời gian: 10 giây.Đoán đúng 10 điểm, sai đội khác giành quyền trả lời nếu đúng được 5 điểm.Dạng 2: Điền vào chỗ trống.Thời gian 15 giây.Cách tính điểm : trả lời đúng được 20 điểm. Trả lời sai MC cho 4 từ gợi ý nếu đúng được 10 điểm, nếu sai ? mất lược ? đội khác giành quyền trả lời. Đội giành quyền trả lời đúng được 5 điểm, sai mất lược.Dạng 3: Nghe nhạc rồi trả lời câu hỏi.Thời gian: 10 giây.Đúng được 10 điểm, sai đội khác giành quyền trả lời đúng được 5 điểm.Dạng 1:Dạng 2:Dạng 3:1234123456781234Vòng thi chỉ số IQwatchCâu 1:Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh.Nghĩa/ thầy/ tớ/ đạo.Đạo thầy nghĩa tớ.Đáp án:Câu 2:Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh.Làm/ thầy/ mày/ không/ nên/ đố.Đáp án:Không thầy đố mày làm nênCâu 3:Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh.Có/ thầy/ xưa/ danh/ vọng/ khi/ có/ nhớ.Đáp án:Có danh vọng nhớ thầy khi xưa.Câu 4:Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh.Làm/ mới/ thầy/ thầy/ được/ trọng.Đáp án:Trọng thầy mới được làm thầy.Câu 1:Điền vào chỗ trống.Đến đây viếng cảnh, viếng thầyKhông say ..... cũng khây .....(mùi đạo, mùi rượu, mùi đời,mùi trần)Đáp ánmùi đạomùi trầnCâu 2:Cơm cha, áo mẹ, chữ thầyGắng công ...... có ngày ......(mà học, mà ngủ,thành danh, thành công)Điền vào chỗ trống.Đáp ánmà họcthành danhCâu 3:Con ơi ghi nhớ ......Công cha nghĩa mẹ, công thầy......(cái này, lời này, khắc ghi,chớ quên)Điền vào chỗ trống.Đáp ánlời nàychớ quênCâu 4:Mấy ai là kẻ không thầy...... thường nói không thầy .....(người ta,thế gian, không nên,sao nên)Điền vào chỗ trống.Đáp ánThế giansao nênCâu 5:Tháng năm dầu dãi nắng mưa,..... tri thức thầy đưa bao người.Qua sông gửi lại nụ cười,Tình yêu xin tặng người thầy.........con đò(, con thuyền,kính thương, mến thương)Điền vào chỗ trống.Đáp ánCon đòkính thươngCâu 6:Biết nhau từ thưở hàn vi,Dù phải lận đận khi đi khi về.Nhớ xưa cùng học .......,Cùng thầy cùng bạn chớ hề ........(một bài, một nghềquên nhau,, ghét nhau)Điền vào chỗ trống.Đáp ánmột nghềquên nhauCâu 7:Bồng bồng mẹ bế con sang,Đò dọc ........, đò ngang không chèo......... thì bắt cầu kiều,Muốn con hay chữ thi yêu lấy thầy.(Quốc cấm,quan cấm, muốn qua,muốn sang)Điền vào chỗ trống.Đáp ánquan cấmMuốn sangCâu 8:Dạy con từ thưở tiểu sinh,Gần thầy gần bạn ........ lễ nghi.Học cho cách vật tri tri,Văn chương chữ nghĩa nghề gì ........tập tành(, học hành, cũng nên,cũng thông)Điền vào chỗ trống.Đáp ántập tànhcũng thôngCâu 1:Hãy nghe đoạn nhạc sau:Bạn hãy cho biết "hạt bụi phấn" (trong ca khúc) rơi đi đâu ?Đáp án: Rơi trên bục giảng, trên tóc thầy.Câu 2:Hãy nghe đoạn nhạc sau:Bạn hãy cho biết trong ca khúc trên, người con trai đưa người con gái đi đâu vào lúc nào ?Đáp án: Đi ăn kem, vào mỗi buổi chiều.Câu 3:Hãy nghe đoạn nhạc sau:Nhân vật trong bài hát "nhớ" những gì ?Bạn bè.Tiếng nói thầy cô.Mùa thi.Ghế đá hàng cây.Đáp án: Câu 4:Hãy nghe đoạn nhạc sau:Bạn hãy kể tên các loại trái cây và những vi phạm nội quy trong bài hát trên ?Đáp án:- Cóc, ổi, mía, xoài.- Trốn học, quay bài.

Danh sách file (1 files)