Saturday, 25/06/2022 - 14:25|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Số 1 Bảo Ninh

Violympic V10 - tu luyện-6974542

 03/02/2012, 10:01
VIOLYMPIC – GIẢI TOÁN QUA MẠNGLớp 5 – vòng 10 – Năm học 2011 - 2012Bài làm của học sinh ………………………Lớp 5A1 – Trường Tiểu học …………BÀI THI SỐ 1Bạn chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần thì lần lượt các ô này sẽ bị xóa khỏi bảng. Nếu chọn sai quá 3 lần thì bài thi sẽ kết thúc.- Cẩn thận sắp xếp:BÀI THI SỐ 2Câu hỏi 1:36 đơn vị ứng với mấy phần?- Coi tử số bằng 3 phần và mẫu số bằng 5phần bằng nhau như thế vậy hiệu số phần là bao nhiêu?- Bài toán này dạng toán gì?Câu hỏi 2:Bài toán dạng Tổng tỉ- Bước 1:- ta đi tìm tổng số phần - Bước 2: - đi tìm giá trị một phần- Bước 3: - Đi tìm số lớn, tìm số bé Câu hỏi 3:Bài toán dạng Tổng tỉ- Bước 1:- ta đi tìm tổng số phần - Bước 2: - đi tìm giá trị một phần- Bước 3: - Đi tìm số lớn, tìm số bé Câu hỏi 4:- Bài toán về tỉ lệ phần trămCâu hỏi 5:- Đầu tiên ta phải phân tích - Bài toán về chữ số. ta có 6 = 1 x 2 x 3- Để cho số này lớn nhất thì số có nhiều chữ số thì số đó lớn.BÀI THI SỐ 2Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Câu hỏi 1:Tính nhanh: 234 x 24 + 75 x 234 + 234 = Câu hỏi 2: Tính giá trị của biểu thức: 3789 : 3 – n x 356 với n = 2 Với n = 2 giá trị của biểu thức trên là Câu hỏi 3: Giá trị của biểu thức 456 x m với m = 5 là Câu hỏi 4: Số gồm 36 nghìn, hai trăm, 6 đơn vị được viết là Câu hỏi 5: Điền số vào chỗ chấm để hai biểu thức 574 x n x 4 và 287 x n x …. có cùng một giá trị số. Trả lời: Số cần điền là Câu hỏi 6: Khi viết số 5 vào bên trái một số có 4 chữ số thì được số mới hơn số cũ bao nhiêu đơn vị? Trả lời: Khi viết số 5 vào bên trái một số có 4 chữ số thì được số mới hơn số cũ đơn vị.Câu hỏi 7: Một hình chữ nhật có chiều dài 24cm, chiều rộng kém chiều dài 8cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó. Trả lời: Chu vi hình chữ nhật là cm.Câu hỏi 8: Tính diện tích hình chữ nhật biết chu vi hình chữ nhật bằng 76cm và chiều dài hình chữ nhật bằng 30cm. Trả lời: Diện tích hình chữ nhật là Câu hỏi 9: Một hình chữ nhật có chiều dài 24cm, chu vi hình chữ nhật bằng 64cm. Tính diện tích hình vuông có cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật. Trả lời: Diện tích hình vuông là Câu hỏi 10: Tìm số có 3 chữ số biết tổng các chữ số bằng 26 và khi đổi chỗ chữ số hàng trăm và chữ số hàng đơn vị thì số đó không đổi. Trả lời: Số cần tìm là BÀI THI SỐ 3Câu hỏi 1: Giá trị của biểu thức 45 x n + 54 x n + n với n = 10 là ……Câu hỏi 2: Cho biểu thức P = ( x – 342 ) : 6 Với giá trị nào của x thì biểu thức P có giá trị bằng 0? Trả lời : Biểu thức P = 0 khi x = …..Câu hỏi 3: Bao thứ nhất 36 kg gạo, bao thứ 2 có số gạo gấp đôi bao thứ nhất . Hỏi phải chuyển bao nhiêu ki – lô – gam gạo ở bao thứ hai sang bao thứ nhất để số gạo ở hai bao bằng nhau.Trả lời:Cần chuyển …..kg gạo ở bao thứ hai sang bao thứu nhất để số gạo bằng nhau. Câu hỏi 4:: Dãy số tự nhiên liên tiếp từ 123 đến 567 có tất cả bao nhiêu số lẻ?Trả lờiDãy trên có …..số lẻ?

Danh sách file (1 files)