Saturday, 25/06/2022 - 14:01|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Số 1 Bảo Ninh
  • phần I: đặt vấn đề Trong khi cả nước đang thực hiện chương trình SGK mới, một chương trình thống nhất trong cả nước nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Việc dạy các môn học nói chung và dạy môn Tiếng ...
  • Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4Phần I: Mở đầuLý do chọn đề tàiCơ sở lí luận.Nhận thức được tầm quan trọng của Tiếng Việt trong sự nghiệp giáo dục con người. Từ xa xưa ông cha ta đã sử dụng nó một cách tự ...
  • PHÁÖN MÅÍ ÂÁÖUI/ LYÏ DO CHOÜN ÂÃÖ TAÌITäi nhåï coï láön täi âi daûy keìm, hoüc troì cuía täi laì mäüt hoüc sinh låïp 3. Em ráút saïng daû, tênh nháøm nhanh nhæng khäng khi naìo âàût låìi giaíi âuïng våïi pheïp tênh, nháút laì nhæîng baìi toaïn håüp ...
  • Chuyên đề tổCác hình thức dạy học luyện tập Toán lớp 2 I . Lí doMôn toán ở lớp 2 là môn học rất quan trọng. Vì đây là cơ sở học toán ban đầu của các em.Từ đó các em nắm được những kiến thức cơ bản về cách tính nhẩm để vận dụng khi tính cộng trừ có ...
  • Làm gì khi máy tính không khởi động?Nếu chiếc máy tính của bạn rơi vào tình trạng trục trặc không khởi động được Windows sau khi bật nguồn điện, hệ điều hành cung cấp một số chức năng kỹ thuật để người sử dụng giúp máy hoạt động khỏe khoắn trở ...
  • Hướng dẫn học sinh lớp 1Viết câu lời giải cho bài toán có lời vănNói đến “Bài toán có lời văn” là nói đến một loại Toán khó không chỉ đối với học sinh lớp 1 mà cả với các lớp 2, 3, 4, 5. Bởi vì , để giải được những bài toán này học sinh phải học ...
  • Một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh Lớp 1 Chào mừng các thầy cô giáo đến dự chuyên đề Trường tiểu học Số 1Bảo Ninh - Đồng Hới Bảo Ninh, ngày 22 tháng 9 năm 2009 Đặt vấn đề: Ch÷ viÕt lµ c«ng cô cho c¸c em sö dông suèt ®êi vµ ch÷ viÕt còng lµ ...
  • A. Đặt vấn đề Ngày nay, khi công nghệ thông tin càng phát triển thì việc phát ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực là một điều tất yếu. Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, CNTT bước đầu đã được ứng dụng trong công tác quản lý, một ...
  • PHẦN I: MỞ ĐẦUI. Lý do chọn sáng kiến Một trong những mục tiêu quan trọng của môn Đạo đức ở Tiểu học là hình thành và rèn luyện kĩ năng, hành vi đạo đức cho học sinh. Đạo đức là một mặt quan trọng của nhân cách “ cái gốc’ của con người. Giáo dục đạo ...
  • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC********************SƠ YẾU LÝ LỊCHHọ và tên: Tô Quang HiếuNgày tháng năm sinh: 09 – 02 – 1974.Chức vụ: Phó hiệu trưởng.Đơn vị công tác: Trường tiểu học Đông Yên.Trình độ: Đại học sư phạm. ...
Hoạt động - Sự kiện