Saturday, 13/08/2022 - 03:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Số 1 Bảo Ninh

Vẽ hình chứ nhật, hình vuông-4226869

 28/10/2010, 15:22
Nếu dùng công cụ đường thẳng để vẽ hình chữ nhật, em phải thực hiện mấy bước? Hãy nêu các bước đó?Thứ 6 ngày 22 tháng 10 năm 20101. Vẽ hình chữ nhật, hình vuông.a. Vẽ hình chữ nhật:Bước 1: Ch?n cụng c? trong h?p cụng c?. B­íc 2 :Chọn kiểu vẽ hình chữ nhật B­íc 3 : Kéo thả chuột từ điểm đầu theo hướng chéo đến điểm kết thúc.Thứ 6 ngày 22 tháng 10 năm 20101. Chọn công cụ vẽ2. Chọn kiểu vẽ3. Kéo thả chuột Điểm bắt đầu Điểm kết thúcThứ 6 ngày 22 tháng 10 năm 2010Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông? Trước khi chọn công cụ thì em có thể:+ Chọn công cụ rồi chọn nét vẽ đường biên + Chọn màu vẽ cho đường biên và màu nền cho phần bên trong. B­íc 3: Nhấn và giữ phím shift trong khi kéo thả chuột. Thứ 6 ngày 22 tháng 10 năm 2010Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuôngb. Vẽ hình vu«ng:Bước 1 và Bước 2 tương tự như vẽ hình chữ nhật.1. Chọn công cụ vẽ2. Chọn kiểu vẽĐiểm bắt đầuĐiểm kết thúc3. Nhấn và giữ phím shift trong khi kéo thả chuộtThứ 6 ngày 22 tháng 10 năm 2010Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuôngKết quả2. Các kiểu vẽ hình chữ nhật, hình vuông:Chọn kiểuChỉ vẽ đường biênVẽ đường biên và tô màu bên trongChỉ tô màu bên trongThứ 6 ngày 22 tháng 10 năm 2010Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông Câu hỏi 1: Để vẽ được ngôi nhà như hình bên.Theo em thì dùng những công cụ nào? a. Công cụ , và b. Công cụ , và c. Công cụ , và oThứ 6 ngày 22 tháng 10 năm 2010Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuôngLUYỆN TẬPCâu hỏi 2: Vẽ hình theo mẫu Thứ 6 ngày 22 tháng 10 năm 2010Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuôngLUYỆN TẬP * C¸c b­íc vẽ hình chữ nhật, hình vuông:a. Vẽ hình chữ nhật:Bước 1: Ch?n cụng c? trong h?p cụng c?.Bước 2: Ch?n ki?u v? hỡnh ch? nh?t Bước 3: Kộo th? chu?t t? di?m d?u theo hu?ng chộo d?n di?m k?t thỳc.b. Vẽ hình vuông:Bước 3: Nhấn và giữ phím shift trong khi kéo thả chuột. Thứ 6 ngày 22 tháng 10 năm 2010Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuôngBước 1 và Bước 2 tương tự như vẽ hình chữ nhật.

Danh sách file (1 files)