Saturday, 25/06/2022 - 15:17|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Số 1 Bảo Ninh

Bảng chia 8-6974202

 03/02/2012, 09:26
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ, THĂM LỚP 3ATOÁN:8 x 1 = 88 : 8 = 18 x 3 = 2424 : 8 = 38 x 4 = 3232 : 8 = 48 x 5 = 4040 : 8 = 58 x 6 = 4848 : 8 = 68 x 7 = 5656 : 8 = 78 x 8 = 6464 : 8 = 88 x 9 = 7272 : 8 = 9 8 x10 = 8080 : 8 = 108 x 2 = 1616 : 8 = 2BẢNG CHIA 88 : 8 = 24 : 8 = 32 : 8 = 40 : 8 = 48 : 8 = 56 : 8 = 64 : 8 = 72 : 8 = 80 : 8 = 16 : 8 = TOÁN:BẢNG CHIA 8123456789108 : 8 = 24 : 8 = 32 : 8 = 40 : 8 = 48 : 8 = 56 : 8 = 64 : 8 = 72 : 8 = 80 : 8 = 16 : 8 = TOÁN:BẢNG CHIA 81. Tính nhẩm24 : 8 = 340 : 8 = 32 : 8 = 416 : 8 = 248 : 8 = 6 8 : 8 = 156 : 8 = 764 : 8 = 872 : 8 = 980 : 8 = 1048 : 6 = 856 : 7 = 85TOÁN:BẢNG CHIA 8TOÁN:BẢNG CHIA 88 x 5 = 40 : 8 = 40 : 5 = 2. Tính nhẩm 40 852. Tính nhẩm8 x 4 = 3232 : 8 = 432 : 4 = 88 x 6 = 4848 : 8 = 648 : 6 = 88 x 3 = 2424 : 8 = 324 : 3 = 8TOÁN:BẢNG CHIA 8TOÁN:BẢNG CHIA 8Bài 3: Một tấm vải dài 32 m được cắt thành 8 mảnh bằng nhau. Hỏi mỗi mảnh dài mấy m?TOÁN:BẢNG CHIA 8Bài 4: Một tấm vải dài 32 m được cắt thành các mảnh, mỗi mảnh dài 8 m. Hỏi cắt được thành mấy mảnh vải?Bài 3: Bài giảiChiều dài của mỗi mảnh vải là:32 : 8 = 4 ( m )Đáp số: 4 m vảiBài 4: Bài giải Số mảnh vải cắt được là: 32 : 8 = 4 ( mảnh ) Đáp số: 4 mảnh vảiTOÁN:BẢNG CHIA 8KÍNH CHÚC CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO MẠNH KHOẺ

Danh sách file (1 files)