Saturday, 13/08/2022 - 03:42|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Số 1 Bảo Ninh

Bảng biểu-2949307

 09/02/2010, 15:39
2/9/2010 3:39:37 PM Cao Văn Ca1Kiểm tra bài cũCâu 1. Em hãy sao chép đoạn thơ sau ra làm 4 đoạn giống nhau. (Nháy chuột vào dòng "Kiểm tra bài cũ để làm bài") Trung Thu Tết hồng như son thắm Chúng em vui đùa bên nhau Đêm nay các bạn không ai vắng Quanh em sáng một suối màu.2/9/2010 3:39:37 PM Cao Văn Ca22/9/2010 3:39:37 PM Cao Văn Ca3Thời khoá biểu 2/9/2010 3:39:37 PM Cao Văn Ca4Bài 2 - Tiết 1Tạo bảng trong văn bản 2/9/2010 3:39:37 PM Cao Văn Ca51 Tạo bảngCác bước thực hiện 1. Chọn nút lệnh insert Table (chèn bảng) trên thanh công cụ. 2. Kéo thả chuột để chọn số hàng và số cột cần thiết cho bảng. 2/9/2010 3:39:37 PM Cao Văn Ca6 2/9/2010 3:39:37 PM Cao Văn Ca7Thao tác trên bảngThao tác trên các hàng của bảng Xoá hàng 1. Đặt con trỏ vào hàng cần xoá. 2. Chọn Table ? Delete ? Rows. 2/9/2010 3:39:37 PM Cao Văn Ca8 Thảo Luận Nhóm đôiĐể xoá được hàng của bảng em có thể nhấn phím DELETE trên bàn phím được không?2/9/2010 3:39:37 PM Cao Văn Ca9Thao tác trên bảngThao tác trên các hàng của bảng Xoá hàng Chú ý. Nếu nhấn phím Delete trên bàn phím thì em chỉ xoá được nội dung của các ô trong hàng chứ không xoá được hàng của bảng2/9/2010 3:39:37 PM Cao Văn Ca102/9/2010 3:39:37 PM Cao Văn Ca11Thao tác trên bảngThao tác trên các hàng của bảng Chèn hàng 1. Đặt con trỏ soạn thảo vào một hàng . 2. Chọn Table?Insert?Rows Above.Một hàng trống sẽ được chèn vào phía trên hàng em đã đặt con trỏ soạn thảo. 2/9/2010 3:39:37 PM Cao Văn Ca12 ? Thao tác trên bảnga) Xóa hàngChú ý: Nếu trong bước ? chọn Table?Insert?Rows Below, hàng mới sẽ được chèn vào phía dưới hàng em đã đặt con trỏ soạn thảo.2/9/2010 3:39:37 PM Cao Văn Ca13Thực hànhT1. Em hãy tạo một bảng có 4 hàng và 3 cộtT2. Ghi lại nội dung sau vào các ô của bảng:T3. Từ bảng em đã tạo trong bài thự hành T1 hãy thực hiện các thao tác xóa hặc chèn thêm hàng.2/9/2010 3:39:37 PM Cao Văn Ca14Ghi nhớCách tạo bảngXóa hàngChèn hàngTiết 22/9/2010 3:39:37 PM Cao Văn Ca15ô

Danh sách file (1 files)