Saturday, 25/06/2022 - 14:17|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Số 1 Bảo Ninh

Bài 6. Chiến sĩ tí hon-4811152

 10/01/2011, 15:14
âm nhạc lớp 2BÀI GIẢNGTiết 13 Bài hát: Cộc cách tùng cheng Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2009Âm nhạc:Kiểm tra bài cũ:Học hát : Chiến sĩ tí hon Nh?c: Dinh Nhu ; L?i: Vi?t Anh Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2009Âm nhạc: Kốn vang dõy don quõn D?u chõn ta cựng bu?c C? saop di d?ng tru?c Ta vỏc sỳng theo sau No ta di cựng nhau D?u chõn theo nh?p tr?ng Cỏc chi?n si tớ hon, hỏt vang lờn noKhởi động giọng Lá la là la- Là la lá là Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2009Âm nhạc: Học hát: Bài Chiến sĩ tí hon Chi?n sitớ hon Nhạc : Đinh Nhu ; L?i:Vi?t Anh Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2009Âm nhạc: Kèn vang đây đoàn quân Đều chân ta cùng bước Cờ saop đi đằng trước Ta vác súng theo sau Nào ta đi cùng nhau Đều chân theo nhịp trống Các chiến sĩ tí hon, hát vang lên nào Hát kết hợp gõ đệm theo phách Kèn vang đây đoàn quân. Đều chân ta cùng bước. X X X X X X X X Cờ sao đi đằng trước. Ta vác súng theo sau. X X X X X X X X Nào ta đi cùng nhau. Đều chân theo nhịp trống. X X X X X X X X Các chiến sĩ tí hon, hát vang lên nào X X X X X X X X Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2009Âm nhạc: Học hát: Bài Chiến sĩ tí hon Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2009Âm nhạc: Học hát: Bài Chiến sĩ tí honKèn vang đây đoàn quân. Đều chân ta cùng bước. X X X XCờ sao đi đằng trước. Ta vác súng theo sau. X X X XNào ta đi cùng nhau. Đều chân theo nhịp trống. X X X X Các chiến sĩ tí hon, hát vang lên nào X X X X TRÒ CHƠI ĐIỀN NHANH ĐIỀN ĐÚNGKèn vang đây…………….Đều chân ta cùng bước.................đi đằng trướcta………….theo sau. Nào ta đi cùng nhau.................theo nhịp trống.Các…………..tí hon hát vang lên nào đoàn quâncờ saovác súngđều chân chiến sĩChúc mừng bạn đã điền đúngTiết học đã kết thúc hẹn gặp lại các em vào giờ sau nhé

Danh sách file (1 files)