Saturday, 13/08/2022 - 03:34|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Số 1 Bảo Ninh

12 trừ đi một số: 12 - 8-2801732

 21/01/2010, 09:33
1 Bài: Người dạy: trần thị vân Trường: TH số I Bảo Ninh 12 trừ đi một số12 - 812 - 8 = ? 04/08/2003Gíao án Toán lớp 22Mục tiêu Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:- Tự lập được bảng trừ có nhớ, dạng 12 - 8.- Học thuộc bảng trừ.- Vận dụng bảng trừ đã học để áp dụng vào bài tập.- Củng cố về tên gọi các thành phần và kết quả của phép trừ.04/08/2003Gíao án Toán lớp 23Bài toán:Có ..... bạn nhỏđang chơi1204/08/2003Gíao án Toán lớp 24Bài toán:8 bạn đi vào nhà.Còn lại ..... bạn404/08/2003Gíao án Toán lớp 25Làm phép tính trừ12 - 8 = 4Làm thế nào để biết còn lại 4 bạn?04/08/2003Gíao án Toán lớp 26Cách đặt và thực hiện phép tính:*Cách đặt tính:- Viết CS 1 ở hàng chục, CS 2 ở hàng đơn vị.- Viết dấu trừ ở dưới.- Viết CS 8 thẳng cột với CS 2.- Kẻ và viết kết quả phép tính.* Cách thực hiện phép tính:- Thực hiện từ phải sang trái.12_8404/08/2003Gíao án Toán lớp 27Hình thành bảng trừ12 - 2 =12 - 3 =12 - 4 =12 - 5 =12 - 6 =12 - 7 =12 - 8 =12 - 9 =12 - 10 =Có điều gì thú vị về các số ởCột số bị trừCột số trừCột hiệu109876543204/08/2003Gíao án Toán lớp 28Hình thành bảng trừ12 - 2 = 1012 - 3 = 912 - 4 = 812 - 5 = 712 - 6 = 612 - 7 = 512 - 8 = 412 - 9 = 312 - 10 = 2Các số ở cột số trừ là các số tăng dần từ 2 đến 10Các số ở cột số bị trừ đều là số 12Các số ở cột hiệu là các số giảm dần từ 10 về 204/08/2003Gíao án Toán lớp 29Học thuộc bảng trừ12 - 2 = 1012 - 3 = 912 - 4 = 812 - 5 = 712 - 6 = 612 - 7 = 512 - 8 = 412 - 9 = 312 - 10 = 204/08/2003Gíao án Toán lớp 210Học thuộc bảng trừ12 - 2 =12 - 3 =12 - 4 =12 - 5 =12 - 6 =12 - 7 =12 - 8 =12 - 9 =12 - 10 =04/08/2003Gíao án Toán lớp 211Học thuộc bảng trừ12 - = 1012 - = 912 - = 812 - = 712 - = 612 - = 512 - = 412 - = 312 - = 204/08/2003Gíao án Toán lớp 212Bài 1: Tính nhẩm8 + 4 = 7 + 5 = 4 + 8 = 5 + 7 =12 - 4 = 12 - 7 = 3 + 9 = 6 + 6 =9 + 3 = 12 - 6 =12 - 3 = 12 - 2 - 3 =12 - 5 =12 - 2 - 7 =12 - 9 = 12 - 2 - 4 = 12 - 6 =1212 8121291212 512 677336604/08/2003Gíao án Toán lớp 213Bài 2: Tên của tôi là gì?_=1239Số trừHiệuSố bị trừ04/08/2003Gíao án Toán lớp 214 Tên của tôi là gì?_=Số trừHiệuSố bị trừ512704/08/2003Gíao án Toán lớp 215Bài 3: Giải bài toánBài giải Số quả trứng vịt có là:12 - 7 = 5 (quả)Đ/s: 5 quả.Có 12 quả trứng, trong đó có 7 quả trứng gà, còn lại là trứng vịt. Hỏi có mấy quả trứng vịt?04/08/2003Gíao án Toán lớp 216Bài 4: Dặt tính rồi tính12 - 8 12 - 312 - 5 12 - 6 1284123912 5 7126604/08/2003Gíao án Toán lớp 217Trò chơi: Nối nhanh, nối đúng. Mời các em tham gia và chúc may mắn04/08/2003Gíao án Toán lớp 21812 - 512 - 34 + 812 - 66127904/08/2003Gíao án Toán lớp 219Dặn dò:- Học thuộc bảng trừ.- Làm bài tập.04/08/2003Gíao án Toán lớp 22010Xin chúc mừng, phần thưởng dành cho em là điểm04/08/2003Gíao án Toán lớp 221Lần sau em cần cố gắng hơn nữa.

Danh sách file (1 files)