Saturday, 13/08/2022 - 04:48|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Số 1 Bảo Ninh

GA TD (11-12)-6898749

 11/01/2012, 15:30
Tuần 10Từ ngày24/10 đến 28/10 năm 2011Bài 19ộng tác phối hợp-trò chơi “con cóc là cậu ông trời”I.mục tiêuTrò chơi Con cóc là cậu ông trời” – Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia vào trò chơi nhiệt tình chủ động.Ôn 4 động tác: Vươn thở, tay, chân, và lưng – bụng và bước đầu biết cách thực hiện động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung.Giáo dục học sinh ý thức tổ chức kỷ luật trong học tập.II. địa điểm và phương tiện.ịa điểm: Vệ sinh an toàn sân trường.-Phương tiện: Còi, phấn viết, các dụng cụ chơi trò chơi.III nội đung và phương pháp.phần và nội dungt lcach tổ chứcA.Phần mở đầu:-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.-Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.-Trò chơi khởi động.-Kiểm tra bài cũ.B.Phần cơ bản.1) Trò chơi vận động.-Trò chơi: Con cóc là cậu ông trời2)Bài thể dục phát triển chung.a)Ôn 4 động tác: -Vươn thở,tay chânvà lưng-bụng.-GV quan s¶t sưa sai cho häc sinh.C.Phần kết thúc.-Làm một số động tác thả lỏng.-Đi thường và hát.-GVcùng HS hệ thống bài.-Nhận xét đánh giá kết quả giờ học.-Giao bài tập về nhà.9’2’1’2’4’20’5’15’6’1’1’1’2’1’ội hình hàng ngang.ứng ngồi theo lệnh.4HS thực hiện 4động tác BTDPTC- Nêu tên trò chơi, nhắc lại luật chơi, vần điệu.-Hstriển khai chơi.-GVhô,mỗi động tác 2x8 nhịp.-Chia tổ tập luyện.-Cho các tổ thi trình diển.Mỗi động tác 2x8 nhịp.-GV điều khiển.-HS nhắc lại nội dung bài học.-Tuyên dương HS, tổ học tốt.-Ôn 4 động tác của BTDPTC.Baì 20: Trò chơi “Nhảy ô tiếp sứ c”-Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung I.Mục tiêuÔn 5 động tác: Vươn thụỷ, tay, chân, lưng – bụng và phối hợp. Yêu cầu thực hiện được 5 động tác đã học Trò chơi: nhảy ô tiếp sức .Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.II. Địa điểm và phương tiệnịa điểm: Vệ sinh an toàn sân trường.- Phương tiện: Còi và kẻ sân chơi.III. Nội dung và Phương pháp lên lớp.phần và nội dungt lcách tổ chứcA.Phần mở đầu:-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.-Chạy một vòng xung quanh sân.-Xoay các khớp. Giậm chân tại chỗ hát và vỗ tay.-Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh.B. Cơ bản.1)Bài thể dục phát triển chung.-Ôn 5động tác của bài thể dục phát triển chung.- GV sửa sai xen kẽ giữa các lần tập.3)Trò chơi vận động.-Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức. -Nêu tên trò chơi và cách chơi.C.Phần kết thúc.Hát và vỗ tay theo nhịp.-Cùng HS hệ thống bài.-Nhận xét giờ học- Giao bài tập về nhà.9’2’1’4’2’20’12’ 3-8’ 1lần6’1’2’2’1’ội hình hàng ngang.-GVĐK.-CSLĐK.-Lần 1: GV hô và làm mẫu cho HS tập.-Lần 2: GV vùa hô vừa quan sát để sửa

Danh sách file (1 files)