Saturday, 13/08/2022 - 05:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Số 1 Bảo Ninh

ca nam (10-11)-5293078

 28/03/2011, 17:10
Tuần 1 :Từ ngày 23/8đến ngày27/8 năm 2010BÀI 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNHTỔ CHỨC LỚP ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”I/MỤC TIÊU:-Giới thiệu chương trình thể dục lớp 5.Yêu cầu học sinh biết được nội dung cơ bản của chương trình và một số quy định về nội quy, yêu cầu trong các giờ học Thể dục.-Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn.-Ôân đội hình đôi ngũ: Cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học cách xin phép ra, vào lớp. Yêu cầu thực hiện được tập hợp hàng dọc,dóng hàng,cách chào báo cáo ,cách xin phép ra vào lớp.-Trò chơi “Kết bạn”. Yêu cầu học sinh nắm được cách chơi. II/ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN -Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. -Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi. III/NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.Hoạt động dạyTLHoạt động học 1/ Phần mở đầu:-Giáo viên tập hợp lớp, phổ biến nhiệm vụ, nêu yêu cầu bài học.-Yêu cầu hs đứng vỗ tay hát. 2/ Phần cơ bản:* Giới thiệu tóm tắt chương trình thể dục lớp 5:-Nhắc nhở hs tinh thần học tập và tính kỉ luật. * Phổ biến nội quy yêu cầu tập luyện:-Khi lên lớp giờ thể dục, quần áo phải gọn gàng.Phải đi giày hoặc dép có quai sau. Khi ra vào hàng phải xin phép thầy cô giáo.-Gv chia tổ chia đồng đều nam và nữ và trình đỗ sức khỏe các em trong tổ. tính nhiệm bầu ra. -Ôân đội hình đội ngũ: Cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học. Cách xin phép ra, vàỏ lớp .-Trò chơi “Kết bạn”.-GV nêu tên trò chơi,cùng HS nhắc lại cách chơi kết hợp cho một nhóm HS làm mẫu.3/ Kết thúc bài:-GV cùng hs hệ thống lại bài-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học.-Giao bài tập về nhà.9’ 20’ 3’5’6’5’ 1-2lần 2-3lần6’-Đội hình 3 hàng ngang.-GVĐK.-Hs chú ý nắm nội quy yêu cầu tập luyện mà gv phổ biến.-Hs xếp hàng theo tổ và chọn cán sự thể dục.-.-GV làm mẫu, cả lớp cùng tập với sự điều khiển của cán sự lớp, gv quan sát theo dõi chú ý sữa sai.-HS chơi thử .-HS chơi chính thức.-HS nhắc lại nội dung bài học.-Tuyên dương cá nhân,tổ học tập tốt.-Tự ôn đội hình,đội ngủ. BÀI 2: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI:“CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU” VÀ “ LÒ CÒ TIẾP SỨC”I/MỤC TIÊU:-Thực hiện được tập hợp hang dọc,dóng hàng,cách chào báo, cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học,cách xin phép ra vào lớp. -Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”, “lò cò tiếp sức . Yêu cầu biết chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN’ -Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. -Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, 4 lá cờ đuôi nheo, kẻ sân chơi trò chơi. III/NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.Hoạt động dạyTLHoạt động học1/ Phần mở đầu: -Gv tập hợp lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. -Đứng tại chỗ vỗ tay hát - Trò chơi “Tìm người chỉ huy”.2/ Phần cơ bản:a/ Đội hình đội ngũ:-GV ôn lại cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra, vào lớp. -GV nhận

Danh sách file (1 files)