Saturday, 13/08/2022 - 03:25|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Số 1 Bảo Ninh

ca nam (09-10)-2943341

 08/02/2010, 15:08
Tuần 1 :BÀI 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNHTỔ CHỨC LỚP ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”I/MỤC TIÊU:-Giới thiệu chương trình thể dục lớp 5.Yêu cầu học sinh biết được nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng.-Một số quy định về nội quy, yêu cầu tập luyện. Yêu cầu học sinh biết được những điểm cơ bản để thực hiện trong các bài học thể dục.-Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn.-Ôân đội hình đôi ngũ: Cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra, vào lớp. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nói to, rõ, đủ nỗi dung.-Trò chơi “Kết bạn”. Yêu cầu học sinh nắm được cách chơi. II/ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN -Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. -Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi. III/NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.Hoạt động dạyHoạt động học1/ Phần mở đầu:-Giáo viên tập hợp lớp, phổ biến nhiệm vụ, nêu yêu cầu bài học.-Yêu cầu hs đứng vỗ tay hát. 2/ Phần cơ bản:* Giới thiệu tóm tắt chương trình thể dục lớp 5:-Nhắc nhở hs tinh thần học tập và tính kỉ luật. * Phổ biến nội quy yêu cầu tập luyện:-Khi lên lớp giờ thể dục, quần áo phải gọn gàng. Không được đi dép lê, phải đi giày hoặc dép có quai sau. Khi nghỉ tập phải xin phép thầy, cô giáo.-Gv chia tổ chia đồng đều nam và nữ và trình đỗ sức khỏe các em trong tổ. Tổ trưởng phải là em có sức khỏe, nhanh nhẹn, thông minh, được cả tổ tính nhiệm bầu ra. -Gv dự kiến, nêu lên để hs cả lớp quyết định chọn cán sự thể dục là lớp trưởng có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, tháo vát, thông minh. -Ôân đội hình đội ngũ: Cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học. Cách xin phép ra, vào lớp.-Gv làm mẫu, sau đó chỉ dẫn cho cán sự và cả lớp cùng tập.-Gv nêu tên trò chơi “Kết bạn”, gv phổ biến cách chơivà kết hợp cho mợt nhóm hs làm mẫu, cho hs chơi thư 2 lần, chơi chính thức 3 lần, có phạt những em vi phạm.3/ Kết thúc bài:-Gv cùng hs hệ thống lại bài-Gv nhận xét, đánh giá kết quả bài học và giao bài về nhà cho hs. -Hs thực hiện theo yêu cầu của gv. Xếp hàng, nắm nội dung bài học, đứng vỗ tay hát. -Hs chú ý và nhớ lời nhắc nhở của gv.     -Hs chú ý nắm nội quy yêu cầu tập luyện mà gv phổ biến.    -Hs xếp hàng theo tổ và chọn cán sự thể dục.        - Hs ôn đội hình, đội ngũ, cách chào, báo cáo, khi bắt đầu và kết thúc giờ học.-Hs chú ý gv làm mẫu, cả lớp cùng tập với sự điều khiển của cán sự lớp, gv quan sát theo dõi chú ý sữa sai. -Hs nắm luật chơi và tham gia chơi thử và chơi chính thức.   -Hs nhắc lại nội dung bài học. Thực hiện lại nội dng bài học. Nắm nội dung bài về nhà.   BÀI 2: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI:“CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU” VÀ “ LÒ CÒ TIẾP SỨC”I/MỤC TIÊU:-Ôn để cũng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ:Cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra, vào lớp. Yêu cầu thuần thục động tác và báo cáo. -Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”, “lò cò tiếp sức . Yêu cầu biết chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN’ -Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. -Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, 4 lá cờ đuôi nheo, kẻ sân chơi trò chơi. III/NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.Hoạt động dạyHoạt động học1/ Phần mở đầu: -Gv tập hợp lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. Nhắc lại nội quy tập luyện, chấn chỉnh đội ngũ, trang

Danh sách file (1 files)