Saturday, 13/08/2022 - 03:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Số 1 Bảo Ninh

ca nam (09-10)-2943336

 08/02/2010, 15:06
Tuần : 1 KẾ HOẠCH BÀI HỌCBài : 1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP -– TRÒ CHƠI Ngày soạn :…… / …… / 200 … Ngày dạy : …… / …… / 200 I / MỤC TIÊU : - Giới thiệu chương trình thể dục 4. Một số quy định về nội quy, yêu cầu tập luyện. Trò chơi “ Chuyển bóng tiếp sức”. - HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng. HS nắm được cách chơi, rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn. - Trật tự, kỷ luật, tích cực tập luyện. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Giáo viên : Chuẩn bị 1 còi. - Học sinh : Trang phục gọn gàng. III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động : Xoay các khớp cơ bản. (2 phút) Kiểm tra bài cũ : (2 phút) Bài mới : Giới thiệu bài : GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP -– TRÒ CHƠI (1 phút) Các hoạt động :TL(phút)Hoạt động dạyHoạt động học1510* Hoạt động 1 : Giới thiệu chương trình thể dục 4. Một số quy định về nội quy, yêu cầu tập luyện. * Mục tiêu : HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng. * Cách tiến hành :- HS đứng theo đội hình hàng ngang, GV giới thiệu tóm tắt chương trình thể dục 4. Trong giờ học, quần áo phải gọn gàng khuyến khích mặc quần áo thể thao, phải đi giày. Khi muốn ra vào lớp hoặc nghỉ tập phải xin phép GV - Nhận xét : GV nhận xét.* Hoạt động 2 : Trò chơi “ Chuyển bóng tiếp sức”.* Mục tiêu : HS nắm được cách chơi, rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn.* Cách tiến hành :- GV làm mẫu và phổ biến luật chơi. Cho cả lớp chơi thử cả một số lần, khi thấy cả lớp biết cách mới chơi chính thức có phân thắng thua. - Nhận xét : GV nhận xét.4 hàng ngang. (((((( (((((( (((((( ((((((( ( (((( (((( (((( (((( ((((4 hàng dọc Dàn hàng cách nhau 2m 4. Củng cố : (4 phút) - Thả lỏng. - Giáo viên cùng học sinh hệ thống lại bài. IV/ Hoạt động nối tiếp : (1 phút) - Biểu dương học sinh học tốt, giao bài về nhà. - Rút kinh nghiệm. Tuần : 1 KẾ HOẠCH BÀI HỌCBài : 2 ÔN ĐHĐN – TRÒ CHƠI Ngày soạn :…… / …… / 200 … Ngày dạy : …… / …… / 200 I / MỤC TIÊU : - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ. Trò chơi “”. - Nhận biết đúng hướng quay, động tác tương đối đúng kĩ thuật, đúng khẩu lệnh. Chơi đúng luật, trật tự, nhanh nhẹn trong khi chơi. - Trật tự, kỷ luật, tích cực tập luyện. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Giáo viên : Chuẩn bị 1 còi. - Học sinh : Trang phục gọn gàng. III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1 Khởi động : Xoay các khớp cơ bản. (2 phút) 2 Kiểm tra bài cũ : GV gọi 2 HS lên thực hiện động tác đã học. GV và HS đánh giá. (2 phút) 3 Bài mới : Giới thiệu bài : ÔN ĐHĐN – TRÒ CHƠI (1 phút) Các hoạt động :TL(phút)Hoạt động dạyHoạt động học1510* Hoạt động 1 : Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, nghiêm,nghỉ. * Mục tiêu : Nhận biết đúng hướng quay, động tác tương đối đúng kĩ thuật, đúng khẩu lệnh * Cách tiến hành :        + Lần 1 và 2: GV điều khiển, có nhận xét sửa chữa sai sót cho HS+ Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót+ Tập hợp lớp, sau đó cho các tổ trình diễn. GV quan sát nhận xét, đánh giá, sửa chữa sai sót, biểu dương tổ thắng cuộc + Cho cả lớp tập để củng cố do GV điều khiển

Danh sách file (1 files)