Saturday, 25/06/2022 - 15:31|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Số 1 Bảo Ninh
  • THỂ DỤCBÀI 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH-TRÒ CHƠI” NHANH LÊN BẠN ƠI”.I/ MỤC TIÊU:-Phổ biến một số quy định khi tập luyện, yêu cầu HS hiểu và thực hiện đúng.-Giới thiệu chương trình môn học. Yêu cầu HS biết được điểm cơ bản của chương trình, có thái độ ...
  • Tuần 10( Từ ngày 26.đến ngày 30/ 10/ 2009 )Bài 20 : Điểm số 1-2, 1-2,theo đội hình vòng trònTrò chơi “bỏ khăn”I. mục tiêuHS làm quen với điểm số 1-2 ,1-2 theo vòng trònBước đầu biết và tham gia chơi được trò chơiGiáo dục Học sinh ý thức tổ chức kỷ ...
  • Tuần 1 :Từ ngày 22/ 8 đến ngày27/8 năm 2011BÀI 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNHTỔ CHỨC LỚP ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”I/MỤC TIÊU:-Giới thiệu chương trình thể dục lớp 5.Yêu cầu học sinh biết được nội dung cơ bản của chương trình và một số quy ...
  • Tuần 1 :Từ ngày 23/8đến ngày27/8 năm 2010BÀI 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNHTỔ CHỨC LỚP ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”I/MỤC TIÊU:-Giới thiệu chương trình thể dục lớp 5.Yêu cầu học sinh biết được nội dung cơ bản của chương trình và một số quy ...
  • Tuần 1 :BÀI 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNHTỔ CHỨC LỚP ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”I/MỤC TIÊU:-Giới thiệu chương trình thể dục lớp 5.Yêu cầu học sinh biết được nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng.-Một số quy định về nội ...
  • Tuần 10Từ ngày24/10 đến 28/10 năm 2011Bài 19ộng tác phối hợp-trò chơi “con cóc là cậu ông trời”I.mục tiêuTrò chơi Con cóc là cậu ông trời” – Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia vào trò chơi nhiệt tình chủ động.Ôn 4 động tác: Vươn thở, tay, chân, ...
  • Tuần : 1 KẾ HOẠCH BÀI HỌCBài : 1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP -– TRÒ CHƠI Ngày soạn :…… / …… / 200 … Ngày dạy : …… / …… / 200 I / MỤC TIÊU : - ...
Download