Saturday, 25/06/2022 - 14:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Số 1 Bảo Ninh
 • Đạo đứcGiữ lời hứaI.Mục tiêu- Nêu được vài ví dụ về giữ lời hứa. Biết giữ lời hứa với bạn bè và mọi người.- Quý trọng những người biết giữ lời hứa.Nêu được thế nào là giữ lời hứa.- Hiểu được ý nghĩa của việc biết giữ lời hứa.II. Đồ dùng dạy học- Vở ...
 • TUầN 23Ngày dạy………………………………..Tên bài dạy: đan nong đôI (Tiết 1)I. Mục tiêu: Học sinh biết cách đan nong đôi.Đan được nong đôi đúng quy trình kĩ thuật.Học sinh yêu thích đan nan.II. Đồ dùng dạy - học: Mẫu tấm đan nong đôi có nan dọc và nan ...
 • TUầN 22Ngày dạy………………………………..Tên bài dạy: đan nong mốt (Tiết 2)I. Mục tiêu: Học sinh biết cách đan nong mốt.Đan được nong mốt đúng quy trình kỹ thuật.Yêu thích các sản phẩm đan nan.II. Đồ dùng dạy - học: Vật, mẫu đan nong mốt.Tranh quy ...
 • TUầN 21Ngày dạy………………………………..Tên bài dạy: đan nong mốt (Tiết 1)I. Mục tiêu: Học sinh biết cách đan nong mốt.Đan được nong mốt đúng quy trình kỹ thuật.Yêu thích các sản phẩm đan nan.II. Đồ dùng dạy - học: Mẫu tấm đan nong mốt bằng bìa, có kích ...
 • TUầN 19,20Ngày dạy………………………………..Ngày dạy………………………………..Tên bài dạy: ÔN TẬP CHƯƠNG II: CẮT, DÁN CHỮ CÁI ĐƠN GIẢN (T1,2) I. Mục tiêu: Đánh giá kiến thức, kĩ năng cắt, dán chữ qua sản phẩm thực hành của học sinh.II. Đồ dùng dạy - học: Mẫu chữ cái ...
 • TUầN 18Ngày dạy…………………………… Tên bài dạy: CẮT, DÁN CHỮ VUI Vẻ ( TIếT 2) I. Mục tiêu: - Học sinh biết vận dụng kĩ năng kẻ, cắt, dán chữ đã học ở các bài trước để cắt dán chữ “VUI VẺ”.- Kẻ, cắt, dán chữ “VUI VẺ” theo đúng quy trình kĩ thuật.- Học ...
 • TUầN 17Ngày dạy…………………………… Tên bài dạy: CẮT, DÁN CHỮ VUI Vẻ (TIếT 1) I. Mục tiêu: - Học sinh biết vận dụng kĩ năng kẻ, cắt, dán chữ đã học ở các bài trước để cắt dán chữ “VUI VẺ”.- Kẻ, cắt, dán chữ “VUI VẺ” theo đúng quy trình kĩ thuật.- ...
 • TUầN 16Ngày dạy…………………………… Tên bài dạy: cắt, dán chữ e I. Mục tiêu: - Học sinh biết cách kẻ, cắt, dán chữ E.- Kẻ, cắt, dán chữ E đúng quy trình kỹ thuật.- Học sinh thích cắt, dán chữ cái.II. Đồ dùng dạy - học: - Mẫu chữ E cắt ...
 • TUầN 15Từ ngày 28 đến 02/12/11 Tên bài dạy: cắt dán chử v I. Mục tiêu:- Học sinh biết cách kẻ, cắt, dán chữ V.- Kẻ, cắt, dán chữ V đúng quy trình kỹ thuật.- Học sinh yêu thích cắt dán.II. Đồ dùng dạy - học: - Mẫu chữ V cắt đã dán ...
 • TUầN 14Ngày dạy…………………………… Tên bài dạy: CẮT, DÁN CHỮ H, U (Tiết 2) I. Mục tiêu: - Học sinh biết cách kẻ, cắt, dán chữ H, U.- Kẻ, cắt, dán chữ H, U đúng quy trình kỹ thuật.- Học sinh thích cắt, dán chữ cái.II. Đồ dùng dạy - học: - Mẫu chữ H, ...
 • TUầN 12Ngày dạy…………………………… Tên bài dạy: CẮT, DÁN CHỮ I, T (Tiết 2) I. Mục tiêu: - Học sinh biết cách kẻ, cắt, dán chữ I, T.- Kẻ, cắt, dán chữ I, T đúng quy trình kỹ thuật.- Học sinh thích cắt, dán chữ cái.II. Đồ dùng dạy - học: - Mẫu chữ I, ...
 • TUầN 11Ngày dạy…………………………… Tên bài dạy: CẮT, DÁN CHỮ I, T (Tiết 1) I. Mục tiêu: - Học sinh biết cách kẻ, cắt, dán chữ I, T.- Kẻ, cắt, dán chữ I, T đúng quy trình kỹ thuật.- Học sinh thích cắt, dán chữ cái.II. Đồ dùng dạy - học: - Mẫu chữ I, ...
Download