Saturday, 25/06/2022 - 14:42|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Số 1 Bảo Ninh
  • TUẦN 18Từ 21 - 12 đến 25 - 12 năm 2009SÁNG Thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2009 Tiếng việt: BÀI 73: IT - IÊTI/ Mục tiêu:( Học sinh đọc và viết được it, iêt, quả mít, chữ viết.( Nhận ra các tiếng ...
  • Tuần 8Từ 12/ 10 đến ngày 16/ 10 năm 2009Sáng Thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2009Tiếng việt: bài 30: UA – ƯA I/ Mục tiêu:( Học sinh đọc và viết được ua, ưa, cua bể, ngựa gỗ( Nhận ra các tiếng ...
Download