Saturday, 25/06/2022 - 15:01|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Số 1 Bảo Ninh
  • Môn Toán - Lớp 1 ( T. 1 -T. 3 ) Thời gian : 20 phút .................................................................................................Viết các số từ 1 đến 5Viết dấu ( > , < , ...
  • Đề kiểm tra định kỳ cuối kỳ 1Môn toán - Lớp 1 - Thời gian : 35 phútTính :a. 4 7 10 9 8 0 + + - - - ...
  • Trường Tiểu học số 1 Bảo Ninhkiểm tra định kỳ lần III - năm học 2008 - 2009Môn : Toán - Lớp 1Thời gian làm bài : 40 phútHọ và tên: .................................................................. Lớp: 1GV coi thi: ...
  • Trường Tiểu học số 1 Bảo Ninhkiểm tra định kỳ lần II - năm học 2008 - 2009Môn : Toán - Lớp 5Thời gian làm bài : 60 phútHọ và tên: .................................................................. Lớp: 5GV coi thi: ...
  • Trường Tiểu học số 1 Bảo Ninhkiểm tra định kỳ lần III - năm học 2008 - 2009Môn : Toán - Lớp 1Thời gian làm bài : 40 phútHọ và tên: .................................................................. Lớp: 1GV coi thi: ...
  • đề kiểm tra chất lượng 15 phút Môn Tiếng Việt - Lớp 1 ( T. 1 - T. 3 ) ................................................................................................. Viết : ( NĐ ) 15 ...
  • Môn âm nhạc Lớp 1( Thời gian 40 phút )Câu 1 : ( 6 đ )Em hãy kể tên 10 bài hát đã học ở lớp 1 ( trong chương trình Âm nhạc 1 ...
Download