Saturday, 25/06/2022 - 14:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Số 1 Bảo Ninh
  • Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ lớp Anh văn hôm nayLớp : 3A GV: Hoàng Thị Thanh TâmWarm up:Play Guessing game.Review: Is she Lan? Is he Nam?Unit 6: My schoolNew words:(bk)- Big :- Primary school :Trường tiểu họcTo, ...
  • English 4welcome to our lessonLuật chơi.Học sinh chỉ được đoán từng chữ cái để tìm ra từ giáo viên muốn đưa ra. Nếu đúng, chữ sẽ xuất hiện trên ô chữ, nếu sai thì sẽ bị một gạch trên màn hình (như hình vẽ). Nếu sau 8 lần không đoán đúng, học sinh sẽ ...
  • Welcome to our class!Warm UpIntroduce about your self ( name , age , birthday )* Check - UpThursday, October 15th 2009Unit 2 : The Date of BirthdayPeriod : 8th Lesson 4 : B( 4,5,6,7)English4. Read and answer* New words:a birthday party* Questions1. ...
  • Monday, October 12th, 2009Welcome toourclassNam: Hello. I’m Nam. What’s your name ?Linda: My name’s Linda. That’s L-I-N-D-ANam: Nice to meet you, Linda.Linda: Nice to meet you too.That’s L-I-N-D-A- Cách viết dùng khi đánh vần: Luôn ...
  • trường tiểu học số 1 bảo ninh nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo đến dự giờ lớp 3Wellcome to our classSing the song :Hi,How are you? Room commandsLook at the boardPut your hand downSit downStand upRaise your handOpen your bookPlease be ...
  • English 4Teacher`s name: Truong Cong Chucwelcome to our lessonSong Lang primary school ===Vu Thu ===Luật chơi.Học sinh chỉ được đoán từng chữ cái để tìm ra từ giáo viên muốn đưa ra. Nếu đúng, chữ sẽ xuất hiện trên ô chữ, nếu sai thì sẽ bị một gạch ...
Download