Saturday, 25/06/2022 - 14:06|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Số 1 Bảo Ninh
 • I. Hãy viết lại những câu sau ở dạng số nhiều : This is my book.That is a pencil sharpener.What is this?What is that?It’s an eraserIs this a picture?Is that a workbook?I am ten years oldThis student is goodThere is one window in the room II. Sửa ...
 • Bài kiểm traHọ và tên: ……………………………………………..Lớp: 3……….Bài 1: Em hãy khoanh tròn vào cấc câu trả lời đúng nhất:1- What ……….. this? A. are B. is C. am2- How are you? I am …….. . A. fine B. fime C. fines3- This is ……. .. friend, Andy. A. ...
 • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ IINăm học: 2009 - 2010Môn: TIN HỌC------------------------------------------Khối 2:I. Lý thuyết: ( 4 điểm) - Bàn phím máy tính gồm những hàng phím nào? - Em hãy nêu cách đặt tay và cách gõ trên bàn phím?II. Thực hành: ( 6 ...
 • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ IINăm học: 2009 - 2010Môn: TIN HỌC------------------------------------------Khối 2:I. Lý thuyết: ( 4 điểm) - Bàn phím máy tính gồm những hàng phím nào? - Em hãy nêu cách đặt tay và cách gõ trên bàn phím?II. Thực hành: ( 6 ...
 • ĐỀ KIỂM TRA CẢ NĂMNăm học : 2009 – 2010MÔN TIN HỌC LỚP 3Trắc nghiệm (5 điểm): Chọn đáp án đúng khoanh tròn.Câu 1: Để tắt máy tính em thực hiện những thao tác gì ?A. Vào Start Turn Off Computer Turn Off.B. Vào Start Turn Off Computer Stand By.C. ...
 • ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ IMÔN TIN HỌCNăm học 2009- 2010Khối 3Thời gian làm bài: lý thuyết 15 phút và thực hành 25 phút.PHẦN 1: LÝ THUYẾT (5đ) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.Câu 1: Bộ máy tính để bàn có mấy bộ phận? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4Câu 2: Đâu ...
 • ĐỀ KIỂM TRA Họ và tên: Lớp: Môn : Tin học Khối lớp 3 Trắc nghiệm (6 điểm):Câu 1: Em hãy chỉ ra biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản Word trong các biểu tượng sau đây?A. B. C. Câu 2: Để gõ được kí hiệu trên của phím ...
 • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ IINăm học: 2009 - 2010Môn: TIN HỌC------------------------------------------Khối 3:I. Lý thuyết: ( 4 điểm)- Nêu chức năng của phím Shift?- So sánh sự khác nhau giữa hai phím Backspace và Delete?II. Thực hành: (6 điểm) Câu ...
 • ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ IMÔN TIN HỌCNăm học 2009- 2010Khối 4Thời gian làm bài: lý thuyết 15 phút và thực hành 25 phút.PHẦN 1: LÝ THUYẾT (5đ) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.Câu 1: Bộ máy tính để bàn có mấy bộ phận? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4Câu 2: Đâu ...
 • PHẦN THẾ GIỚI LOGO CỦA EM107. Thế giới logo của em, phần mềm có tên đầy đủ là gì?. MSWLogo . WLogo . MsLogoWorld . WorldLogo108. Theo SGK ‘Cùng học tin học 2’ vùng màn hình làm việc của Logo, gọi là gì?. Sân chơi . Sân khấu . Sân trên . Sân ...
 • PHẦN EM TẬP SOẠN THẢO73.Phần mềm nào dưới đây không hỗ trợ gõ chữ Việt cho các phần mềm khác?. ABC . Vietkey . Paint . Unikey74.Từ Telex có ý nghĩa gì liên quan đến soạn thảo văn bản:. Là tên một phông chữ tiếng Việt.. Là một kiểu gõ bàn phím ...
Download